KONTAKT


Viness AB

Yttervala Västergård
Ekologiska snapsar
_
646 91 Gnesta Sweden
VD Solveig Sommarström
Tel. +46 (0) 158-120 05 / 0705985917
info@viness.se
Solveig produktutveckling

Solveig i utvecklingslabbet på Yttervala