GÅRDEN


Vår gård Yttervala Västergård ligger 3 km nordväst om Gnesta i Sörmland. Arealen är 39 ha fördelat på hälften skog och hälften åker och äng. På 9 hektar åker odlas i kretslopp vete och klövervall. Där finns också en örtagård, ett växthus och i skog och mark växer bär, johannesört och annat som kan bli till extrakt i våra snapsar.

För oss är det självklart att allt som odlas är ekologiskt och hela gården är Krav-certifierad.